WhatsApp Image 2020-06-18 at 15.51.49.jp
erkek arı.jpg

HAT DEĞERLENDİRME

Her zaman çok sayıda farklı hatlar elimizde muhafaza edilir. Güvenilir istatistiksel veriler elde etmek için, kardeş kraliçe arıları kendi aralarında yarışa tabi tutulur. Tespit edilen hattın saha koşullarında tüm arıcılık mevsimi boyunca iyi performans gösterip göstermediğini inceleyebilmek için büyük gruplar halinde değerlendirme yapılır.